Közgyűlés 2024

MEGHÍVÓ

Tisztelt Címzett!

Tisztelettel tájékoztatom, hogy a Magyar Fitness és Testépítő Szakszövetség a 2024. évi rendes

KÖZGYŰLÉSÉT

2024. május 17. napján 10. órára az MTFSZ Elnökségének döntése alapján összehívom. A közgyűlésre mint az MTFSZ rendes tagját tisztelettel meghívom.

A közgyűlés helye: Magyar Sportok Háza, Földszinti Tanácsterem (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

A közgyűlés napirendje:

  1. Az Elnökség 2023. évi szakmai beszámolója. Előterjesztő: Huber István Elnök
  2. Az Ellenőrző Testület 2023. évre vonatkozó beszámolója. Előterjesztő: Pap János az Ellenőrző Testület Elnöke.
  3. Az Elnökség 2023. évre vonatkozó pénzügyi beszámolója, mérleg elfogadása. Előterjesztő: Huber István Elnök.
  4. 2023. Évre vonatkozó közhasznú melléklet elfogadása. Előterjesztő: Huber István Elnök.
  5. 2024. évi szakmai és pénzügyi terv (költségvetés). Előterjesztő: Huber István Elnök.
  6. Szakszövetség tagja által beterjesztett javaslatok megtárgyalása.
  7.  Egyebek.

A közgyűlés napirendjeihez az MTFSZ Elnöksége részéről az alábbi mellékletek kerülnek a Szövetség honlapján (ifbb.hu) megjelenítésre:

– Elnökség 2023. évi pénzügyi beszámolója, mérleg és eredmény levezetés.

– MRSZ 2023. évi közhasznúsági melléklete.

– Könyvvizsgálói jelentés

– 2023. évi szakmai és pénzügyi terv (költségvetés).

A közgyűlésen írásban kerül előterjesztésre:

– Elnökség 2023. évi szakmai beszámolója.

– Az Ellenőrző Testület 2023-as évre vonatkozó beszámolója

Kérem, hogy minden tagszervezet a bírósági nyilvántartásba bejegyzett képviselőjével képviseltesse magát, illetőleg helyettesítés esetén gondoskodjanak a teljes bizonyító erejű magánokirati alakiságoknak megfelelő meghatalmazásról (megbízólevélről) Általános meghatalmazás és a közgyűlésre vonatkozó konkrét meghatalmazás is elfogadható. A meghatalmazásoknak a közgyűlésen rendelkezésre kell állniuk. A közgyűlésen való részvételt az MTFSZ Irodának, a Főtitkárnak visszajelezni szíveskedjenek. A közgyűlésen csak az a tag rendelkezik szavazati joggal az eddig kialakult gyakorlat alapján, akinek a tárgyévi tagdíja január 31-ig, illetve ezt követően a közgyűlés napjáig az MTFSZ részére befizetésre kerül. A korábbi gyakorlatnak megfelelően most is lesz mód a tagdíj közgyűlésen történő befizetésére.

Az MTFSZ Alapszabályának 18.§-a alapján a közgyűlés határozatképességéhez a tagok több mint felének jelenléte szükséges. Ha a közgyűlés az eredeti időpontjától számított egy órán belül nem válik határozatképessé, akkor az egy óra elteltével ismételt közgyűlésként kerül megtartásra. Az ismételten összehívott közgyűlés az eredeti napirendbe felvett kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. E szerint a megismételt közgyűlés időpontja: 2024. május 17. 11 óra, helyszíne az eredeti közgyűlés helyszínével megegyező. A tagszervezetek regisztrációjára a közgyűlés helyszínén 9 óra 30 perctől kerül sor.

Budapest, 2024. április 16.

Tisztelettel: Huber István sk.                                 

Magyar Fitness  és Testépítő Szakszövetség Elnöke